title
分类导航
首页» 互动沟通» 馆员之家» 公告通知栏

“专题培训会”参会人员签到公示表

发布日期: 2015-12-01 访问次数:

“专题培训会”参会人员签到公示表2015.11.26

序号

考勤号码

姓名

序号

考勤号码

姓名

1

1

曹洁

44

76

张娜

2

2

王最

45

77

马琳

3

4

宋敏霞

46

78

余阳玲

4

7

马来宏

47

80

闫长青

5

11

相建业

48

81

王春香

6

13

鲁玉妙

49

83

张虹

7

17

张会玲

50

84

王桂秋

8

18

艾炜

51

85

王艾莉

9

21

张波

52

86

净玲娣

10

22

赵清

53

87

陈建文

11

23

韩娟丽

54

88

张歆杰

12

24

顾丹丹

55

90

陈得宽

13

25

陈芳萍

56

91

王立宏

14

26

左亚杰

57

92

高丽

15

28

王树林

58

93

丁智

16

30

卢林

59

94

庞瑛

17

32

黄冬霞

60

95

贾丽侠

18

33

于玲

61

98

王杏利

19

34

王妍妮

62

100

宋红棉

20

36

郭虹

63

101

赵运良

21

37

邓雪霞

64

102

李华

22

39

梁花侠

65

103

翟爱定

23

42

赵慧清

66

104

王慧莹

24

46

王克明

67

106

金养娥

25

47

杨建英

68

107

刘青

26

48

刘淑霞

69

109

白黎琼

27

49

昝芳霞

70

110

郑红侠

28

50

何往宏

71

113

刘珍珠

29

51

张武科

72

114

雷会珠

30

56

柴庆霞

73

115

曹华娟

31

57

颜玉怀

74

116

杨淑娟

32

59

史变芳

75

117

刘梅

33

61

张彩霞

76

121

姚立会

34

63

周涛

77

124

祝红艺

35

64

徐军宏

78

126

罗红彬

36

65

张莹

79

127

胡宗莉

37

67

李海潮

80

128

钟云志

38

68

王琨

81

130

刘少敏

39

69

刘小莉

82

131

侯艳飞

40

71

祁卓麟

83

134

高宏

41

72

杨家荣

84

136

江霞

42

73

李雅

85

137

曹瑾

43

74

张永平

 

 

 

返回上一页

Copyright © 2002-2011 lib.nwsuaf.edu.cn  All rights reserved.
网站维护:西北农林科技大学图书馆系统部 029-87080130 Email:xbntsg@tom.com
总访问量: