title
分类导航

作品独创承诺书

发布日期: 2012-04-28 访问次数:

__         (院、系、部、所):
兹呈交的参加 “世纪金榜杯”全国校园文化系列活动之书信大赛”的书信作品——__                              由 _               在教师指导下独立完成的,如有弄虚作假或抄袭行为,一经发现,作者本人愿承担由此产生的一切责任。
                                         承诺人:
                                        年     月    日

返回上一页

Copyright © 2002-2011 lib.nwsuaf.edu.cn  All rights reserved.
网站维护:西北农林科技大学图书馆系统部 029-87080130 Email:xbntsg@tom.com
总访问量: